Accountancy

De jaarrekening is het jaarlijkse financiële eindverslag van uw onderneming. Deze bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting op beide, een kasstroomoverzicht en in sommige gevallen een controleverklaring van een accountant.
De jaarrekening geeft een duidelijk inzicht in de financiële gang van zaken van het afgelopen jaar. De jaarrekening biedt u nuttige informatie over uw onderneming, zodat u, indien nodig, tijdig kunt bijsturen en gedegen beslissingen kunt nemen voor de toekomst.  Tevens kunt u uw onderneming goed vergelijken  met die van branchegenoten.

Als ondernemer bent u ieder jaar verplicht een aangifte in te dienen bij de Belastingdienst waarin een balans met een winst- en verliesrekening moet worden ingevuld. Deze gegevens kunnen uit de jaarrekening worden gehaald. Wij kunnen voor u de aangifte Inkomstenbelasting (winstaangifte) of aangifte Vennootschapsbelasting voor u verzorgen.

Aan de hand van uw administratie, ongeacht of u werkt met een eigen boekhoudpakket of niet,  kunnen wij de jaarrekening voor uw onderneming samenstellen. Jaarlijks bespreken wij met u de jaarrekening en adviseren  wij u over  uw bedrijfsvoering, geven wij praktische tips en fiscale adviezen.
De door ons samengestelde jaarrekening kunt u tevens gebruiken voor uw financiers, bijvoorbeeld de bank.

BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Heeft u een besloten vennootschap, dan moet u jaarlijks uw jaarrekening, ook wel publicatiestukken genoemd, deponeren bij de Kamer van Koophandel. Doet u dit niet op tijd dan kunt u een boete krijgen en persoonlijk aansprakelijk gesteld worden bij faillissement.
Heeft u  een besloten vennootschap  dan verzorgen wij tevens uw publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel (in de meeste gevallen is dit een beperkte balans en een beperkte toelichting) en ontvangt u van ons (concept) notulen voor de aandeelhoudersvergadering.
In een aantal gevallen hoeft u geen jaarrekening te deponeren. Vaak moet u dan wel een andere verklaring deponeren. Wij kunnen u informeren over deze uitzonderingen.

Partner van Uniforce met risicoloze ondernemersvorm voor zzp-ers

Als zelfstandig ondernemer werken voor wie je wilt, zolang je wilt. Het kan met de ondernemersvorm van Uniforce, de DUBV (Een B.V. met speciale statuten). Elke opdracht is mogelijk, zonder risico.

De opdrachtgever heeft 100% garantie dat hij geen werkgever is en geen loonheffing en sociale verzekeringspremies hoeft te betalen. Opdrachtgever en zzp-er hebben alle vrijheid over de invulling en de duur van de opdracht. Bovendien heeft de zzp-er, als werknemer binnen de DUBV, inkomenszekerheid dankzij het sociale stelsel, bijvoorbeeld bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

De zzp-er dient zich wel goed te houden aan de voorschriften die Uniforce met de Belastingdienst en UWV in een vaststellingsovereenkomst heeft vastgelegd en krijgt dan jaarlijks een zogenaamde VUR (verklaring Uniforce Registratie). Men betaald daarvoor een bepaald bedrag per jaar aan Uniforce.  Eenkhoorn & Bakker Accountants is partner van Uniforce en kan u nader informeren.

 

Onze app downloaden

Eenkhoorn & Bakker Accountants en Belastingadviseurs voor MKB | Genemuiden Hasselt Zwartsluis Stadshagen Kampen

Jaarrekeningen

De jaarrekening is het financiële eindverslag van uw onderneming en de basis voor de belastingaangifte. Wij, Eenkhoorn & Bakker Accountants en Belastingadviseurs, adviseren u graag over de financiële situatie, juridische structuur, fiscale aspecten en verbeteringen en kansen.

   JAARREKENINGEN

Fiscale aangiften

Bij ons kantoor kunt u terecht voor alle fiscale aangiften. Onze belastingadviseurs beschikken over de juiste kennis en ervaring om u een advies op maat te geven. Ook voor adviezen en het begeleiden van bedrijfsopvolging, omzetten rechtsvorm en herstructurering kunt u bij ons terecht.

   Fiscale aangiften

Controleverklaringen

Is uw onderneming 'middelgroot' of 'groot'? Dan bent u wettelijke verplicht om uw jaarrekening door een accountant te laten controleren. Bij Eenkhoorn & Bakker Accountants en Belastingadviseurs, kunt u terecht voor wettelijke controles, vrijwillige controles, beoordelingsverklaringen en subsidieverklaringen.

   Controleverklaringen

Personeel en salaris

Een juiste loonadministratie is complex en precies. Onze adviseurs hebben een ruime kennis en ervaring op het gebied van salarisadministratie, arbeids- en ontslagrecht, sociale verzekeringen, CAO's en actuele ontwikkelingen in de meest uiteenlopende branches.

   Personeel en salaris

Financiele administraties

Iedere dag weten hoe uw onderneming er financieel voor staat, maar niet zelf de administratie inboeken? Dat kan! Met ons online boekhoudplatform wordt uw administratie dagelijks door ons verwerkt. Snel en heel eenvoudig!

   Financiele administraties

Advisering

Onze accountants en belastingadviseurs kunnen u adviseren bij het starten van een onderneming, investeringsbeslissingen, financieringsaanvragen, bedrijfsovernames, administratieve organisatie, etc. Wij helpen u graag!

   Advisering
Eenkhoorn & Bakker Accountants en Belastingadviseurs voor MKB | Genemuiden Hasselt Zwartsluis Stadshagen Kampen | Erkend RB-kantoor
Eenkhoorn & Bakker Accountants en Belastingadviseurs voor MKB | Genemuiden Hasselt Zwartsluis Stadshagen Kampen | Aangesloten bij Novak
Eenkhoorn & Bakker Accountants en Belastingadviseurs voor MKB | Genemuiden Hasselt Zwartsluis Stadshagen Kampen | Aangesloten bij Fiscount
Eenkhoorn & Bakker Accountants en Belastingadviseurs voor MKB | Genemuiden Hasselt Zwartsluis Stadshagen Kampen | Lid van NBA